Editura si Tipografie
Site-ul nostru in limba romana Site-ul nostru in limba engleza
 
 
 
Colectii
 
 
In pregatire
SUPORT
TELEFONIC
 
0256 204 816, 0256 490 262, 0724 031 751, 0744 610 802
 
Colecţia AgroVet
 

 1. Ionel Jianu - Concepte, sisteme şi tehnici de analiză şi control a produselor agroalimentare, 973-8027-43-8, 2000
 2. Ionel Jianu - Sisteme de procesare agroalimentară, 973-8027-46-2, 2000
 3. Gheorghe Bonca - Genetica şi reproducţia animalelor de laborator, 973-8244-11-0, 2001
 4. Matiuţi Marcel - Zootehnie, 973-8244-53-6, 2001
 5. C-tin Mateescu - Reologia produselor agroalimentare. Vol. I, 973-8027-82-9, 2001
 6. Adrian Riviş, Dorel Pârvu - Coloizi în aliment şi alimentaţie, 973-8027-89-6, 2001
 7. Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Timişoara - Lucrările Simpozionului „Ştiinţe, Procese şi Tehnologii Agroalimentare. Zilele Academice Timişene”. Ediţia a VII-a, 973-8244-20-X, 2001
 8. Jianu Ionel Călin - Calcule tehnologice în aditivarea alimentară, 973-678-002-2, 2001
 9. Gheorghe Tănăsescu - Agricultura – ramură vitală a economiei naţionale, 973-8244-39-0, 2001
 10. Dragoslav Vlad Mircov - Meteorologie, 973-687-033-2, 2002
 11. Teodor Ioan Traşcă, Al. Rinovetz - Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară, 973-687-140-1, 2003
 12. Doina Mariana Gâtlan, Antoanela Cozman - Ghid practic de fizică, 973-687-170-3, 2004
 13. Dorel Pârvu - Elemente de chimie-fizică şi coloidală, 973-687-263-7, 2004
 14. Berbentea Flavius - Tehnici de procesare a cărnii, 973-687-177-0, 2004
 15. Adrian Riviş - Contaminanţi agroalimentari, 973-687-270-X, 2004
 16. Iosif Gergean - Analiza produselor agroalimentare, 973-687-271-8, 2004
 17. Cotuna Doru, Filimon Nicoleta - Fiziologie animală, 973-687-288-2, 2005
 18. Flavius Berbentea - Tehnologii alimentare animale, 973-687-357-9, 2005
 19. Camelia Cioban - Sisteme şi tehnici de ambalare a produselor alimentare, 973-687-321-8, 2005
 20. Teodor Ioan Traşcă - Operaţii unitare în industria alimentară, 973-687-322-6, 2005
 21. Stanciu Eugenia - Precipitaţiile atmosferice din Banat, 973-687-362-5, 2006
 22. Petre Bucur - Ecologie şi protecţia mediului, 973-687-474-5, 2006
 23. Moţ Teodor - Patologie medicală veterinară - aparatul respirator - aparatul cardiovascular. Ed. revizuită, 973-687-406-0, 2006
 24. Mapjnel Hora Blaga, Luminiţa Cojocaru - Managementul pajiştilor şi a culturilor furajere, 973-687-407-9, 2006
 25. Molnar Levente Ştefan - Fitopatologie, 973-687-455-9, 2006
 26. Cornelia Petroman, Ioan Petroman, Gabriela Popescu, Ioan Caba - Alimentaţie publică, 973-687-399-4, 2006
 27. Ioana Anda Milin - Piaţa produselor agricole - trecut, prezent, perspective, 973-687-403-6, 2006
 28. Vlad Mircov - Biofizica aplicată în agricultură - Metoda de stimulare cu rezonanţă electromagnetică impulsivă, 973-687-409-5, 2006
 29. Teodorioan Traşca, Alexandru Rinovetz - Instalaţii de frig şi climatizare pentru industria alimentară, 973-687-415-X, 2006
 30. Teodor Ioan Traşcă - Operaţii, aparate şi utilaje în industria alimentară. Ed. a II-a, 973-687-426-5, 2006
 31. Molnar Levente Ştefan - Fitopatologie, 973-687-455-9, 2006
 32. Teodor Ioan Traşcă - Operaţii unitare în industria alimentară, 973-687-479-6, 2006
 33. Cornelia Petroman - Procesarea produselor agroalimentare, 973-687-485-0, 2006
 34. Iuliana Neagu, Constantin Culea, Petroman Ioan - Creşterea animalelor, 978-973-687-524-3, 2007
 35. Ioan Petroman - Managementul sistemelor de creştere şi exploatare a animalelor, 978-973-687-525-0, 2007
 36. Iuliana Ioana Merce - Piaţa laptelui şi produselor lactate în România, 978-973-687-527-4, 2007
 37. Cioban Camelia - Ambalarea şi promovarea băuturilor răcoritoare şi alcoolice, 978-973-687-602-8, 2007
 38. Teodor Ioan Traşcă - Utilaje în industria alimentară, 978-973-687-637-0, 2007
 39. Iosip Moţ, Ştefan Nicolae, Marton Alexandru - Protecţia mediului – O abordare ecologică, 978-973-687-572-4, 2007
 40. Florin Dumescu - Managementul mediului şi dezvoltare durabilă, 978-973-687-621-9, 2007
 41. Adrian Riviş - Monitorizarea riscului de contaminare a produselor agroalimentare, 978-973-687-641-7, 2008
 42. Camelia Cioban - Politici şi strategii de siguranţă şi securitate alimentară, 978-973-687-648-6, 2008
 43. Alina Mădălina Laţo, Mircea Goian - Nămolul orăşenesc – Resursă fertilizantă în agricultură, 978-973-687-700-1, 2008
 44. Constantin Mateescu - Reologia alimentului, 978-973-687-702-5, 2008
 45. Orboi Manuela-Dora - Agricultura organică. De la producător la consumator, 978-973-687-732-2, 2008
 46. Nicoleta Buzilă - Marketingul distribuţie şi consumul de produse agroalimentare, 978-973-687-844-2, 2009
 47. Ciolac Mariana Ramona - Management în turism rural şi agroturism, 978-973-687-836-7, 2009
 48. Alexandra Becherescu, Anca Aneta Dragunescu, Olimpia Alina Iordănescu -  Producere de sămânţă şi material săditor la plante legunicole, pomi fructiferi şi viţă de vie, 978-606-569-035-6, 2010
 49. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară a Banatului Timişoara. Facultatea de Horticultură şi Silvicultură -  Volum aniversar 2010, 978-606-569-083-7, 2010
 50. Nicoleta Hădărugă - Book of abstracts, 978-606-569-093-6, 2010
 51. Iosip Mot Ştefan Nicolae, Marton Alexandru - Protecţia şi ingineria mediului, 978-973-687-978-4, 2010
 52. Cornelia Petroman - Procesarea materiilor prime agricole, 978-973-687-958-6, 2010
 53. Ioan Petroman - Managementul turismului cultural în judeţul Timiş: politici de intervenţie, 978-606-569-092-9, 2010
 54. Diana Veronica Dogaru - Expertiza şi siguranţă alimentară, 978-606-569-275-6, 2011
 55. Oglavie Ofelia - Contribuţii la studiul polenului, 978-606-569-250-3, 2011
 56. Centrul de Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională Timişoara - Octavian Guler, Mirela Guler Radu Şumălan - Şcoala de soiuri. Grâu de toamnă 2010-2011, Partea I – Soiuri, 978-606-569-280-0, 2011
 57. Centrul de Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională Timişoara - Octavian Guler, Mirela Guler, Radu Şumălan - Şcoala de soiuri. Grâu de toamnă 2010-2011, Partea a II-a - Fertilizare, tratamente, biostimulatori, 978-606-569-281-7, 2011
 58. Coord. Constantin Falcă, Mircea Valerian Mircean, Gavril Giugiu, Călin Pop, Teodor Moţ, Constantin Vlăgioiu, Gheorghe Solcan, Corneliu Mihail Brăslaşu, Ionel  Papuc, Vasile Vulpe - Medicina internă a animalelor. Vol. II, 978-606-569-324-1, 2012
 59. Ghiţă Alina Georgeta - Oenologie, 978-606-569-307-4, 2012
 60. Gabriel Otavă - Managementul gestaţiei la vacă, 978-606-569-522-1, 2013
 61. Mederle Gh. Narcisa Geanina, Ilie S. Marius Stelian, Oprescu A. Ion, Morariu Gh. Sorin - Animal Biology and Ecology, 978-606-569-532-0, 2013
 62. Ilie Marius, Mederle Narcisa, Oprescu Ion, Morariu Sorin - Animal Biology and Ecology. Textbook of practical work, 978-606-569-533-7, 2013
 63. Ismina Iosim - Strategii şi tehnici de negociere în agroturism, 978-606-569-693-8, 2013
 64. Nicoleta Hădărugă - Book of abstracts - The 5 th International Conference on food Chemistry, Engineering & Technology, 978-606-569-804-8, 2014
 65. Ioan Petroman, Cornelia Petroman - Destinaţii turistice internaţionale, 978-606-569-916-8, 2014
 66. Tiberiu Iancu - Economie agroturistică, 978-606-569-924-3, 2014
 67. Ioan Petroman, Diana Marin, Cornelia Petroman - Bazele turismului, 978-606-569-975-5, 2015
 68. Nicoleta Hădărugă - Book of abstracts -  The 6 th International Conference on food Chemistry, Engineering & Technology, 978-606-32-0018-2, 2015
 69. Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Diana Marin - Transporturi turistice, 978-606-32-0040-3, 2015
 70. Ioan Petroman, Marin Diana, Cornelia Petroman - Bazele turismului, 978-606-569-975-5, 2015
 71. Ana Maria Dincu - Management în turism, 978-606-32-0075-5, 2015
 72. Ioan Brad - Managementul producţiei, 978-606-32-0144-8, 2015
 73. Ioan Petroman, Cornelia Petroman - Destinaţii turistice internaţionale. Ed. a II-a, 978-606-32-0177-6, 2016
 74. Ioan Petroman - Managementul turismului cultural în judeţul Timiş - Politici de intervenţie. Ed. a II-a, 978-606-32-0178-3, 2016
 75. Cornelia Petroman - Procesarea materiilor prime agricole. Ed. a II-a, 978-606-32-0179-0, 2016
 76. Cornelia Petroman - Metode şi tehnici de obţinere a produselor alimentare,978-606-32-0195-0, 2016
 77. Remus Gherman - Cooperaţia agricolă - Trecut, prezent şi viitor, 978-606-32-0186-8, 2016
 78. Luminita Cojocaru, Loredana Copacean, Cosmin Alin Popescu - Geomatica in pratologie. Aplicatii practice, 978-606-32-0577-4, 2018
 79. Iasmina Iosim - Communication and Media, 978-606-32-0579-8, 2018
 80. Ioan Petroman, Diana Marin, Cornelia Petroman - Bazele turismului. Ediția a II-a, 978-606-32-0660-3, 2018
 81. Ioan Petroman, Cornelia Petroman, Diana Marin - Transporturi turistice. Ediția a II-a, 978-606-32-0661-0, 2018
 82. Iasmina Iosim - Comunicare, 978-606-32-0675-7, 2019
 83. Ioan Petroman - Masonic Tourism in Europe, 978-606-32-0700-6, 2019
 84. Laura Rădulescu - Contaminarea produselor alimentare de origine animală, 978-606-32-0834-8, 2019
 85. Iasmina Iosim - Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, 978-606-32-0856-0, 2020
 86. Laura Rădulescu - Contaminarea produselor de origine animală. Îndrumător de lucrări practice, 978-606-32-0870-6, 2020
 87. Alexandru Rinovetz - Operații unitare în industria alimentară. Transfer termic, 978-606-32-0878-2, 2020
 88. Tabita Cornelia Adamov - Economia turismului și agroturismului, 978-606-32-0879-9, 2020
 89. Florin Crista, Adina Berbecea, Isodora Radulov, Alina Lațo - Compendiu agrochimic, 978-606-32-0888-1, 2020

 

 
Iasmina Iosim
Ioan Brad
Tiberiu Iancu
Iasmina Iosim
Ioan Petroman
Bazele turismului
Ioan Petroman
Ioan Petroman
Cornelia Petroman
Cornelia Petroman
Ioan Petroman
Remus Gherman
Iasmina Iosim
Ioan Petroman
Ioan Petroman
Ioan Petroman
Iasmina Iosim
Tabita Adamov
Florin Crista
 
Noutati / Evenimente
 
Recenzii
 
 
Publicatiile noastre in presa...
 
Editura Eurostampa
B-dul. Revoluției din 1989 nr. 26
300024 Timișoara
 
 
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru Politica cookiesSunt de acord